Panorama sa helikopterom

Teambuilding

U suradnji sa helikopterskim operaterom "Eudora" d.o.o. iz Vodica,  organizirali smo panoramu Primoštena iz helikoptera: