Blago grada Šibenika

Teambuilding


Start programa je  sa lokacije povijesne  «Velike cisterne» sa četiri bunara,kraj katedrale sv. Jakova, napravljene 1451. godine koja je služila  šibenskom pučanstvu kao izvor pitke vode sve do 1879. godine. Nakon što se sudionici malo opuste uz fritulu i rakiju, slijedi uvodna riječ organizatora (pozdrav) i prezentacija programa. Sudionici potom izvlače ceduljice (iz šibenskih kapa) sa imenima 10 timova:

· Faust Vrančić
· Mate Mišo Kovač
· Nikola Tavelić
· Dražen Petrović
· Špiro Guberina
· Arsen Dedić
· Vice Vukov
· Juraj Dalmatinac
· Mihovil
· Juraj Šižgorić

Nakon što su sudionici podijeljeni u timove, dobijaju kartu i memorandum tj. prema imenu tima dobijaju priču na papiru sa izostavljenim podatcima (praznim crtama koje moraju nadopuniti u što kraćem vremenu).

Ekipa «Dražen Petrović»
Zadatak: Ispunite tekst sa točnim podatcima i donesite sliku sa likom Dražena Petrovića!
Koristite kartu grada Šibenika!

Video!