Vinske ceste

Vinske ceste
Proizvodnja vina u Dalmaciji započinje još u 19. stoljeću. Nekoliko je autohtonih hrvatskih sorti od kojih su najpoznatiji sorta Babić, sorta Plavac mali (od crnih vina) a od bijelih vina Pošip, Kujundžuša itd. U zadnjih nekoliko godina u Dalmaciji se razvija i vinski turizam sa puno malih obiteljskih vinarija koje proizvode i nude vina sa svojih lokalnih područja. Osim degustacije lokalnih vina i ostalih lokalnih proizvoda, kod lokalnih vinara moguće je i educirati se o samoj proizvodnji vina , načinu berbe i načinu skladištenja. Suvenir i memorije koji ponesete sa sobom, ostaju kao trajna uspomena.

:
:
:
:
:
:
:

Vinske ceste Primoštena

Sorta Babić spada u authtona hrvatska vina, a lokalitet Bucavac pokraj Primoštena jedno je od najpoznatijih vinogradskih lokaliteta u Hrvatskoj. Izlet uključuje obilazak Bucavca i lokalne vinarije.


Pregledaj