Rafting na Cetini

Rafting na Cetini
Cetina je najduža Dalmatinska rijeka. Ova je rijeka svoj put usjekla u polja i stijene, stvarajući tako jezera okružena bujnom vegetacijom te kanjone usječene duboko između impozantnih klisura, a priroda oko nje još je uvijek nedirnuta i čista. Sa mnogim malim sedrenim slapovima i prirodnim bazenima rijeka Cetina predstavlja idealno mjesto za rafting za one koji žele spojiti aktvnost i zabavu. Nailazeći na prepreke u čamcima od 8 – 10 ljudi i savladavujući ih, stječe se vještina timskog rada usporedno sa uživanjem u prirodnim ljepotoma krškog kraja i zabavi.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Rafting na rijeci Cetini - Slime

Rafting na rijeci Cetini sa polaskom u blizini mjesta Slime. Adrenalinsko iskustvo prilagđeno obiteljima sa malom djecom i odraslima. Kombinacija prirodnog i sportskog doživljaja.


Pregledaj

Komentari